2018-01-16

Skogsvägen avstängd.

Mälardalens spår och anläggning kommer utföra VA-arbeten åt Nykvarns kommun på Skogsvägen.
Detta innebär att vägen kommer att vara avstängd etappvis i olika perioder under januari till mars. Arbetet kommer att utföras med start vecka 3, 15 januari och om allt går enl. planerna, avslutas vecka 10, 9 mars.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se