2018-06-07

Skolavslutning, och bänkar till parken

Just nu ser parkavdelningen till att trimma extra fint i närheten av kommunens skolor inför den stundande skolavslutningen.
Stort fokus ligger också på vattning av alla nyplanteringar.
Dessutom placeras bänkar och papperskorgar ut vid promenadstråket i anslutning till ån vid Engelska parken.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se