Nybo
Nykvarns kommun
2016-09-30

Slutbesiktigat på Björkesta

Den stora renoveringen på Björkestaskolan, med ommålning och fasadrenovering på skolan, fritidsklubben och Björkestahallen, är nu klar och slutbesiktning har genomförts. Några mindre kompletteringar kommer att utföras som en följd av besiktningen.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se