2016-09-30

Slutbesiktigat på Björkesta

Den stora renoveringen på Björkestaskolan, med ommålning och fasadrenovering på skolan, fritidsklubben och Björkestahallen, är nu klar och slutbesiktning har genomförts. Några mindre kompletteringar kommer att utföras som en följd av besiktningen.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se