Nybo
Nykvarns kommun
2016-11-14

Snöröjningen börjar

I början av den gångna veckan kom så den första snön. Nybo anlitar från i år nya entreprenörer för snöröjning, och vissa inkörningsproblem uppstod. Dessbättre kom inga oöverstigliga mängder snö, så nu har rutinerna setts över inför kommande snöfall. Gata och park kommer framöver att sanda och varnar för att det fortfarande kan vara halt på gångvägar och trottoarer. Även om det förutspås bli plusgrader framöver kan det bildas isfläckar under nätterna.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se