2017-09-26

Söka bostad, Till bostadskön

Det har varit problem att komma in på sidan söka bostad.
Detta skall nu vara åtgärdat.

Text innehåll

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se