2016-09-16

Sökning efter mindre vattenläcka

På Skogsvägen 3-27 har man anledning att misstänka en mindre men irriterande – och i längden kostsam - vattenläcka.
Läs mer --->

Mellan 50 och 70 liter vatten per dygn ”försvinner” ur systemet. Det är inte tillräckligt för att man ska kunna lyssna sig fram till platsen för läckan, varför man nu har färgat in systemet och gräver för att lokalisera och åtgärda problemet. Även det faktum att värmen har varit påslagen har med felsökningen att göra.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se