Nybo
Nykvarns kommun
2016-06-14

Solskydd på Taxinge förskola

Som ett led att skydda barn från överexponering av solsken har solskydds satts upp över sandlådorna på Taxinge förskola.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se