2016-04-01

Solskydd till Taxinge förskola

Beställning är i dagarna gjord på solskydd till Taxinge förskola. En konstruktör ser över utformningen och sedan beräknas monteringen kunna börja så snart vädret tillåter.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se