Nybo
Nykvarns kommun
2016-04-01

Solskydd till Taxinge förskola

Beställning är i dagarna gjord på solskydd till Taxinge förskola. En konstruktör ser över utformningen och sedan beräknas monteringen kunna börja så snart vädret tillåter.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se