2016-02-05

Sommarjobbsmässa i Qulturum.

Den 17 februari kommer vi att närvara vid kommunens sommarfobbsmässa i Qulturum sländan.
Liksom förra året kommer vi att ta emot 24 st ungdomar. I år kommer vi däremot att försöka avsätta minst 4 av platserna till ungdomar från våra egna bostadsområden.

Text innehåll

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se