2016-10-14

Spännande slinga i Engelska Parken

I området mellan den nya fastigheten och ån i Engelska Parken finns ett område med snår, buskar, sly och våtmark som inte har varit särskilt tilltalande. Däremot finns där ett rikt djurliv, något som den tidigare kommunekologen ville göra tillgängligt för besökare. I och med byggandet av den nya fastigheten öppnades möjligheten att göra en insats där. Sedan någon vecka har Nybos parkavdelning därför börjat anlägga en gångväg i en slinga runt området. Slingan ska vara klar före årsskiftet och till nästa år planerar man också att sätta upp bänkar och anlägga rabatter.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se