2018-01-19

Spolning isbanor

Idag har Gatukontoret på Nykvarnsbostäder påbörjat spolning av isbanor.
• Turinge skola
• Lillhaga skola
• Åsby
• Gammeltorp
• Sandtorp

Då isarna inte är konstfrusna så är vi beroende av vädret hela tiden och att kylan håller i sig. Vi kan därför inte garantera att isarna är åkbara utan vi spolar och sköter isarna i den mån det går avseende vädret.

Hur går det till att spola en isbana:

1. Avjämning av ytan
2. Grundspolning (1 islager för bottenfrysning)
3. Uppbyggnad av islager (ett antal lager för att få tillräcklig tjocklek och bärighet). En bra is kräver Ca 30 islager).
4. Underhåll och drift av isbanan (sker löpande, plogning och sopning av isbanan).

Mer information ang. spolning Isbanor, klicka här..

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se