Städdag

I lördags den 28 mars hade Nybo en skräpplockardag. Ett 20 tal personer, både anställda och ungdomar, tog sig ut och plockade skräp på bostadsområden och allmän platsmark runt om i Nykvarn.
De fick i hop en hel container med diverse skräp under dagen.....

En av ett flertal skopor med sopor

En hel container med sopor fick man ihop under dagen

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se