Städdag

På onsdag den 10 september kommer hela Nybos personal komma ut till bostadsområden och verksamheter i grupper om ca 5 personer.......
Vi startar vid klockan 12 på bostadsområdena och går vidare till förskolor, skolor och allmän platsmark under eftermiddagen.

Alla som vill är välkomna att delta i städningen, eller komma ut och prata och lämna synpunkter och idéer om utemiljön.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se