2015-09-14

Stamrenovering startar

Stamrenovering kommer att påbörjas för totalt 45 lägenheter på Gammeltorpsvägen 5...

den 21 september. Arbetena beräknas ta ungefär sex veckor i varje lägenhet och information har gått ut till samtliga berörda lägenheter.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se