Nybo
Nykvarns kommun
2015-09-14

Stamrenovering startar

Stamrenovering kommer att påbörjas för totalt 45 lägenheter på Gammeltorpsvägen 5...

den 21 september. Arbetena beräknas ta ungefär sex veckor i varje lägenhet och information har gått ut till samtliga berörda lägenheter.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se