2016-05-13

Stora VA-arbeten runt om i kommunen

Nybos gatuavdelning arbetar just nu intensivt med VA-arbeten runt om i kommunen. Läs mer -->

Det rör sig om serviser, ledningen mellan det kommunala VA-nätet och den enskilda fastigheten, på platser där fastigheten har fått nya vattenmätare enligt plan. Omfattningen på arbetena kan variera kraftigt från plats till plats. På de ställen där serviserna är mer allvarligt otäta, uttjänta eller bristfälliga på andra sätt kan det ibland krävas ganska omfattande grävning ända ut på gatan.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se