2021-09-10

Störning på TV sändningen Åtgärdad

2021-09-10

Teknikern har meddelat att det nu ska fungera att se på TV igen på adresser där det har varit störning. Ser du trots det inga TV-Kanaler, gör en ny kanalsökning.

Kontakta Nybos kundservice om du ändå inte får fram några kanaler så hjälper vi dig.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se