Nybo
Nykvarns kommun
2017-11-03

Stort engagemang i Aktiv Bo

Nu har Aktiv Bo avslutats. 59,6 procent av alla hyresgäster tog sig tid att svara vilket är en ökning jämfört med förra gången då 56,4 procent deltog. Resultatet redovisas internt i slutet av november och offentliggörs sedan i nästa Nybonytt som kommer i december. Redan nu kan dock avslöjas att det skett en ökning med 9,5 procent när det gäller att hyresgästen talar väl om Nybo till andra, och 4,0 procent ökning när det kommer till positiva upplevelser av kontakten med oss. Det är vi naturligtvis jätteglada för.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se