2017-10-09

Stort intresse för boundersökningen

Nu har snart hälften av alla hyresgäster svarat på årets Aktiv Bo-undersökning. I dagarna delas en påminnelse ut vilket förhoppningsvis ökar svarsfrekvensen ytterligare. Nu hoppas vi på samma höga svarsnivå som 2012. Då deltog 63,9 procent av alla hyresgäster i undersökningen.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se