2015-09-14

Stubbfräsning testad

Gata och park har testat att fräsa bort ett stort antal stubbar, bland annat på Åshöjdsvägen...

Nu vidtar återställande av gräsytorna efter insatsen.
Syftet är att få bort fula och hindrande stubbar och istället ge plats för större sammanhållna gräsmattor som är lättare att sköta och erbjuder fler möjligheter för lek och rekreation.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se