Nybo
Nykvarns kommun
2015-09-14

Stubbfräsning testad

Gata och park har testat att fräsa bort ett stort antal stubbar, bland annat på Åshöjdsvägen...

Nu vidtar återställande av gräsytorna efter insatsen.
Syftet är att få bort fula och hindrande stubbar och istället ge plats för större sammanhållna gräsmattor som är lättare att sköta och erbjuder fler möjligheter för lek och rekreation.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se