Nybo
Nykvarns kommun
2015-11-06

Succévisning på Karaffen

Onsdagen den 4 november genomfördes en visning i de nya lägenheterna i Karaffen, för såväl hyresgäster med kontrakt som för övriga intresserade...

Alla besökare uttryckte stor entusiasm över lägenheterna.
Det finns intressenter även på de sista lägenheterna, men det går fortfarande att anmäla intresse i händelse att några av kontrakten av någon anledning inte kan fullföljas.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se