2015-11-06

Succévisning på Karaffen

Onsdagen den 4 november genomfördes en visning i de nya lägenheterna i Karaffen, för såväl hyresgäster med kontrakt som för övriga intresserade...

Alla besökare uttryckte stor entusiasm över lägenheterna.
Det finns intressenter även på de sista lägenheterna, men det går fortfarande att anmäla intresse i händelse att några av kontrakten av någon anledning inte kan fullföljas.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se