2015-10-23

Svara på Aktiv Bo – oavsett hur nöjd du är!

Den sista påminnelsen har delats ut angående hyresgästenkäten Aktiv Bo. Nybo undertryker hur viktigt det är att så många som möjligt svarar, oavsett hur nöjd man är med Nybo och dess service...

Även nöjda hyresgäster har säkert detaljer man skulle vilja se förbättrade – och alla sådana synpunkter hjälper företaget att satsa på rätt saker i det fortsatta arbetet.
Du har till den 10 november på dig att svara och tio Trisslotter lottas ut bland dem som svarar på enkäten.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se