Nybo
Nykvarns kommun
2018-04-13

Ta del av resultaten från Aktiv Bo

Den som är nyfiken på vad alla svarade i undersökningen Aktiv Bo gör bäst i att håll utkik i brevlådan framöver.
Inom kort kommer nämligen en sammanställning, en så kallad återföring, av undersökningssvaren att delas ut.
Förutom resultaten redovisas även några av de åtgärder som är på gång till följd av alla svar och idéer som ni hyresgäster förmedlat.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se