2015-10-05

Tallbacken blir faluröd

Nu är bygglovet klart och det står klart att Tallbackens fasad kommer att bli faluröd efter reparation och ommålning...

Fastighetsavdelningen ansökte om att få ändra den tidigare bruna färgen bland annat för att byggnaden skulle passa in bättre i omgivningarna.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se