2015-09-25

Tallbackens fasad

Reparation och ommålning av Tallbackens fasader har satt igång.

Fastighetsavdelningen inväntar besked om tillstånd att få ändra färgen på fasaden från den nuvarande bruna till falurött – allt för att få byggnaden att smälta in bättre med de omgivande fastigheterna.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se