2016-09-16

Tillfälligt cykel- och barnvagnsrum

Ett tidigare miljörum mellan fastigheterna Skogsvägen 3 och 19 kommer inom kort att göras om till cykel- och barnvagnsrum. Det blir tillgängligt för hyresgäster på Skogsvägen 3-27 med nyckeln till vägbommen. Arbetet aviseras i trapphusen.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se