Tillgänglighetsinventering


Under våren 2015 kommer Tillgänglighetsinventering att utföras av Nykvarnsbostäders alla fastigheter. Detta innebär bland annat att möjligheten att ta sig fram med rollator och rullstol i bostadsområden kommer att undersökas Såväl gårdar och allmänna utrymmen kommer inventeras.
De allmänna utrymmen som avser är trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer. Lägenheter, garage eller enskilda förråd kommer inte att beröras av inventeringen.

Projektet ska ge Nykvarnsbostäder en ökad förståelse för hur fastigheterna ska utvecklas för att underlätta boendet för alla.

Tillgänglighetsinventeringen genomförs av Urban Utveckling & Samhällsplanering AB.
Har du synpunkter eller förslag som gäller tillgängligheten till ert boende kan ni gärna ta kontakt med Daniel Nilsson, projektansvarig på Urban Utveckling telefon 0739-17 13 60

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se