2016-05-10

Till Våra hyresgäster på Maskinförarevägen 52-60 !

Anläggningsarbeten påbörjas.
Måndagen den 2 maj ska Nykvarns kommun påbörja anläggningsarbeten angränsande till våra fastigheter på Maskinförarevägen 52-60.
Läs mer -->

I ett första skede handlar det om etablering av vatten- och avloppsledningar. Efter detta ska en tillfartsväg och ett boende slutligen anläggas, klart innan sommaren.

Nykvarn den 29 april 2016

Ann Söderström VD AB Nykvarnsbostäder


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se