2017-09-28

Träden flyttade hemifrån

Förra veckan berättade vi om träden som skulle tas bort på Järnavägen, bland annat för att ge plats åt en ny gångväg. Nu är träden flyttade, men det var bara ett av dem som blev kvar i närområdet. De övriga två flyttades i stället till Gammeltorps lekplats där de får skapa lite skugga framöver.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se