2020-03-11

Trädfällning skyddar VA-ledningar

Just nu fäller Nybos parkavdelning träd som växer ovanför VA-ledningarna i Nibbleområdet samt i Fjälla Hage. Detta för att undvika att rötterna växer in i avloppssystemet, vilket leder till kostsamma åtgärder i form av rotbeskärningar.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se