2016-04-25

Trädgårdsavfall i helgen

 Under fredag-lördag den 22-23 april är det fritt fram att komma till gatu- och parkavdelningen och lämna ditt trädgårdsavfall. Läs mer -->

Under fredag-lördag den 22-23 april är det fritt fram att komma till gatu- och parkavdelningen och lämna ditt trädgårdsavfall. Personal där tar emot från klockan 10.00 och tömmer ditt avfall i containers, som sedan hämtas av Telge Återvinning.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se