2015-11-17

”Trädsäsong” för parkavdelningen

Så här års vidtar en period av arbete med träd i kommunen för Nybos parkavdelning. Först är det ett antal veckor med lövblåsning och lövsugning med efterföljande städning...

Därefter genomför man en inventering inför vinterns trädfällning, baserat på kommunens styrdokument.
I dagsläget har man identifierat cirka 40 enskilda träd som bör fällas, varav ungefär ett dussin är akuta, främst av säkerhetsskäl. Därefter tar man itu med fyra större områden, där skogspartier behöver gallras. Dessa större huggningar startar man med under vintern, när bärigheten i marken tillåter. Processen avslutas därefter med ett slyprogram.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se