2016-09-26

Trafikåtgärder genomförda

Åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten på Åshöjdsvägen är nu genomförda. Infarten vid Nybos kontor är stängd, bommen vid Åshöjdsvägen 1-2 har fått ett nytt lås och tre väggupp är anlagda inne i området. Du som ändå behöver åka in i området, till exempel vid flytt eller för att lasta i eller ur stora föremål - kör försiktigt och respektera hastighetsgränsen om 5 kilometer i timmen.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se