Trafiksäkerhetsåtgärder runt Björkestaskolan

I höstas anlades två "vägbulor" i anslutning till två nya övergångsställen på Tjusarstigen som ett första steg på åtgärder runt Björkestaskolan. Måndagen den 29 april påbörjas nästa etapp i projektet....
Med start vecka 18 kommer följande åtgärder att genomföras på Skogsvägen: En gångbana kommer att anläggas mellan Järnavägen och vändplatsen.
En parkeringsficka för att hämta-och lämna skolbarn (15 min) med grusade gångvägar till skolgården kommer att anläggas på Skogsvägen med infart från Tjusarstigen. Skogsvägen vid parkeringsfickan kommer att enkelriktas för färd mot Järnavägen. Den korsande gång- och cykelvägen kommer att ledas mot skolan och ett platågupp över Skogsvägen kommer att byggas för att reducera hastigheten.Arbetena kommer i att utföras på dagtid efter kl. 08.30 och kommer att medföra en del avstängningar med begränsad framkomlighet vissa tider.
Arbetet beräknas vara klart vecka 21.

Informationsblad med karta Pdf, 380 kB. (Pdf, 380 kB)

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se