Nybo
Nykvarns kommun
2016-02-05

Trisslotterna utdelade.

Nu har 10 Trisslotter delats ut till de hyresgäster som lottades fram efter att ha besvarat den senaste Aktiv Bo-enkäten.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se