2016-02-05

Trisslotterna utdelade.

Nu har 10 Trisslotter delats ut till de hyresgäster som lottades fram efter att ha besvarat den senaste Aktiv Bo-enkäten.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se