2017-11-06

Tyck till om ny detaljplan

Nykvarnsbostäder driver två nya detaljplaner och nu är det dags för en av dem, Tekannan, att gå ut på granskning då grannar, myndigheter och andra berörda ges möjlighet att tycka till. Intresserade kan även ta del av detaljplanen på biblioteket där den nu ställs ut. I planen finns bland annat ett 9-våningshus, ett seniorboende, på ytan mellan radhusen på Tjusarstigen, samt flerbostadshus på Gammeltorpsvägen. Planerad nybyggnation längs Gammeltorpsvägens västra sida medför att parkeringsytor byggs i garage under de nya husen. Mer information om Tekannan hittar du på kommunens hemsida:

Klicka här --> http://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se