2017-12-18

Uppåt på Lundavägen

Den gamla hissen i femvåningshuset på Lundavägen 20 har gjort sitt och måste bytas ut. Nu är en ny hiss beställd som, om allt går enligt planerna, ska levereras under april.
Möten planeras nu med alla berörda hyresgäster som ska informeras om hur arbetet är tänkt att utföras. Detta sker i början av januari så snart leverantörens produktionsplan är klar.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se