2020-01-20

Uppfräschning av grönområden

Parkavdelningen arbetar just nu bland annat med att röja upp efter nedblåsta träd i tätortsnära skog och på kommunala grönområden. Samtidigt passar de på att röja bort sly, och ta bort träd som är i dåligt skick.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se