2019-10-20

Uppfräschning med nya växter

Nu rustas delar av den gamla villatomten på Lundavägen 20 upp. Parkavdelningen tar bort uttjänt växtlighet och förbereder platsen inför våren då ny plantering ska komma på plats. Även Stålbruksparken ses över. Gamla plantor tas bort och ersätts av nya buskar och perenner. Nya lökar har också stoppats i jorden, så till våren blir det extra tjusigt på platsen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se