2019-03-11

Upprustning med omsorg

Inför beslutet om hur vi ska hantera våra hus på Skogsvägen 3–27 har Nybo beslutat att använda en ny typ av upprustningsplanering. Fastigheterna skall besiktigas och en prioriteringsplan ska tas fram, dessutom ska man även ta intryck av tankar och erfarenheter från hyresgästerna som bor i det aktuella området. Arbetet med den nya planeringen har just påbörjats och om allt går enligt planerna ska ett färdigt underlag presenteras för Nybos styrelse efter semesterperioden. 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se