2016-02-26

Uppskyltat på p-platser

Parkeringsplatserna på Skogsvägen 1-27, 1B och Järnavägen 10-14-med andra ord parkeringen tillhörande Karaffen - håller på att skyltas upp.
Läs mer --->

I parkeringen ingår dels 8 gästparkeringar och även gästparkering för handikappfordon. Dessa platser övervakas av Q-park – var alltså noggrann med att ställa dig på din egen parkeringsplats för att undvika p-böter.
Samma sak kommer att gälla för de sex fastigheterna på Skogslundsvägen 2-12. Här kommer parkeringsplatserna att markeras och ska hyras av de boende. Otillåten parkering kommer att beivras även här.

Om någon parkerar på din hyrda p-plats så ringer du och anmäler detta till Q-park för åtgärd. Telefon: 0771 96 90 00.
Dom kommer att fråga efter ditt p-plats nummer och reg. nummer på den bil som står på din plats.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se