Nybo
Nykvarns kommun

Utbildningssatsningar på Nybo

Det blir en fullmatad höst och vinter för Lars Tuhkasaari, ansvarig för Nybos verksamhetslokaler. Han går just nu, parallellt med sitt ordinarie arbete, en utbildning på ........
Folkuniversitetet i Stockholm för att bli diplomerad förvaltare.

På gatukontorets VA-avdelning pågår under vecka 38 en kvalitetsutbildning i rörteknik.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se