Utbildningssatsningar på Nybo

Det blir en fullmatad höst och vinter för Lars Tuhkasaari, ansvarig för Nybos verksamhetslokaler. Han går just nu, parallellt med sitt ordinarie arbete, en utbildning på ........
Folkuniversitetet i Stockholm för att bli diplomerad förvaltare.

På gatukontorets VA-avdelning pågår under vecka 38 en kvalitetsutbildning i rörteknik.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se