2015-10-09

Utemiljön på Maskinförarevägen

En av gårdarna på Maskinförarevägen har redan fått sin upprustning i form av att parkavdelningen...

grävt bort tomma, ogräsbevuxna ytor, lagt stenmjöl, planterat buskar och ställt i ordning en grillplats.  
Nu ska resten av utemiljön fixas till på samma sätt. Ogräs ska bort och nya buskar ska planteras. Arbetena beräknas vara klara under oktober.
Samtidigt har man också passat på att sätta lökar, både här och runt vissa andra bostäder, för en fin och färgglad blomning till våren.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se