2016-09-02

Uteplats beställd

En ny uteplats ska anläggas framför loftgångshuset Skogsvägen 1. Den omfattar bland annat en ny grillplats och omläggning av plattorna längs med huset. Arbetena beräknas komma igång under de närmaste veckorna.

Det kommer även ställas ut bord till dom bänkar som finns vid Rain Garden mitt i området på Skogsvägen.AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se