2016-09-16

Uteplats på Skogsvägen igång

Arbetet med att ställa iordning uteplatsen vid Skogsvägen 1 är igång. Läs mer -->

Det blir en uteplats med vindskydd, bänkar, grill, julgransfundament, flaggstång och en konstnärlig utsmyckning. Samtidigt ska plattorna efter fasaden läggas om och breddas och sträckan mellan de plattlagda ytorna ska asfalteras om. Arbetena beräknas vara klara till början av november. Dom utlovade borden vid Raingarden står nu på plats.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se