Utökade telefon- och öppettider

Som ett led i vårt arbete efter Aktibo undersökningen har vi nu utökat våra telefon- och öppettider ytterligare. Kundservice har öppet två heldagar i veckan mellan klockan 08.00-17.00 måndagar och torsdagar, övriga dagar har vi öppet som vanligt mellan klockan 09.00-12.00.
Felanmälan har även utökat telefontiden två eftermiddagar i veckan så att de som inte har möjlighet att ringa på morgonen kan kontakta felanmälan. Utökningen är måndagar och torsdagar mellan klockan 15.00-17.00

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se