2017-12-08

Utplacering av radondetektorer

Nybo har tagit hjälp av företaget TQI Consult för att placera ut radondetektorer i lägenheter, skolor och förskolor.
Aviseringar påbörjas redan i dag fredag den 8 december hos dom lägenhetsinehavare som berörs, och utplacering av detektorer görs sedan vecka 50 på förskolorna, i lägenheter vecka 51 + vecka 2 (för dem som inte kunde vecka 51), samt i skolorna vecka 52.
Detektorerna tas sedan tillbaka av TQI Consult efter två månader, det vill säga i slutet av februari och början av mars 2018.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se