Vägskador på väg 509

Vägskador och vägunderhåll som berör väg v509 (sträckan från Trafikplatsen E20 förbi Nykvarn och hela vägen till Järna) hanteras av Svevia på uppdrag av Trafikverket.
Det uppstår bl.a Slaghål/potthål vid infarterna till Mörby och Centrumvägen vilka man med fördel felanmäler direkt till Svevia.
Trafikverket är även väghållare på de anslutande korsningarna till v509, man räknar med att ett 10-tal meter in på anslutande gata/väg tillhör v509.

Svevia felanmälan: 08-550 125 12.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se