2018-07-23

Vajande regnbågsflaggor för mångfald

Både Nybo och Nykvarns kommun värnar om mångfald och människors lika värde. Därför hissas i dag regnbågsflaggor på ett 20-tal platser runt om i kommunen; vid både skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhus och i våra bostadsområden. Flaggorna kommer sedan att vara på plats i tre veckor framåt, och då alltså även under Stockholm Pride som startar på fredag.

– Vi vill på det här sättet markera att Nykvarns kommun står för alla människors lika värde. Alla ska känna sig lika mycket värda och välkomna, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättningar, religion eller liknande, förklarar Janette Jardefalk, vd för Nybo, som sköter kommunens fastigheter.

För att uppmärksamma vikten av mångfald ytterligare har Nykvarnsbostäder även tagit fram speciella regnbågs-tröjor åt medarbetarna, med texten ”för allas lika värde”.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se