2018-03-29

Vårförberedelser

Ännu några veckor råder vinterberedskap på gata- och parkavdelningen, men när våren kommer vill de vara redo.
Därför pågår just nu vårförberedelser i form av att diverse ris och kvistar efter vintern plockas undan. Där det går att komma åt fraktas även snöhögar fyllda med sandningsflis bort med maskin, detta för att slippa alltför sandiga gräsytor när värmen senare smälter bort det sista av vintern.

Text innehåll

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se