VA- servisen vid Tjusarstigen klar

Installationen av VA-servisen vid Tjusarstigen är nu färdig- VA-servisen är den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Allt är nedgrävt och på plats - nu återstår bara en asfaltering över arbetsområdet.
Text innehåll

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se