Nybo
Nykvarns kommun

VA- servisen vid Tjusarstigen klar

Installationen av VA-servisen vid Tjusarstigen är nu färdig- VA-servisen är den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Allt är nedgrävt och på plats - nu återstår bara en asfaltering över arbetsområdet.
Text innehåll
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se